CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ - TẬP ĐOÀN THƯƠNG BINH ĐOÀN SAO VÀNG. ĐỊA CHỈ: BA ĐÌNH, HÀ NỘI
 

 
Kinh tế

Giới Thiệu Chung Về Tập Đoàn Thương Binh Đoàn Sao Vàng

Công ty CP Xây dựng Quốc tế - Tập Đoàn Thương Binh Đoàn Sao vàng có truyền thống là một công ty có chiếm 85% là Thương binh, bệnh binh đã tham gia kháng chiến chống giặc cứu nước. Nay trên lĩnh vực kinh tế Các Anh đang thể hiện minh là " Những Thương Binh Tàn Nhưng Không phế"

Các nội dung khác: